ACTIVITEITEN

Activiteiten in beeld

Hieronder vindt u een reeks afbeeldingen over activiteiten. Klikt u op een afbeelding dan staat de afbeelding stil en ziet u de oorspron-kelijke opnames en kunt u met de pijlen de andere afbeeldingen zien. Drukt u op "Escape" of het kruisje dan gaat de galerij zelf verder.

Gezamenlijke lunch
activiteiten 1
activiteiten 2
activiteiten 3
activiteiten 4
activiteiten 5
activiteiten 6
activiteiten 7
Creatief bezig:  Naambord INLOOPHUIS
activiteiten 4

Welke activiteiten zijn er?

Een van de vaste activiteiten is een gezamenlijke lunch, om 12.30 uur. Die wordt samen met de vrijwilligers klaargemaakt en daar hoort ook boodschappen doen bij. Spelletjes doen, duofietsen, schilderen en tekenen, wandelen, zingen, muziek. Zomaar even een praatje maken, ervaringen uitwisselen. Samen koffiedrinken, wandelen en gymmen. Wat er in het inloophuis gebeurt, is afhankelijk van wat de bezoeker wil. Niets hoeft en er kan veel. Een belangrijk element in de dagbesteding is bewegen...


Bewegen

Bewegen is gezond voor lichaam en brein. Sámen bewegen, in groepsverband, beïnvloedt de stemming van mensen met dementie positief. Dus wordt er in het inloophuis naast allerlei activiteiten op een leuke manier aan beweging gedaan. En elke dag dat het inloophuis open is, kunnen bezoekers na de lunch in kleine groepjes met een vrijwilliger aan de wandel. De route is afhankelijk van de mobiliteit en de zin van de deelnemers. Na de wandeling drinken we gezamenlijk nog een kop koffie of thee.