OVER ONS

Stichting Inloophuis Koudekerk: wie zijn wij?

Wij zijn inwoners van de kern Koudekerk aan den Rijn die iets voor de (dorps-) gemeenschap willen betekenen. Koudekerk is één van de meest vergrijzende kernen van Alphen aan den Rijn. De behoefte aan een voorziening voor de groep mensen met geheugenproblemen is groot. Want deze groep blijkt bij de reguliere activiteiten voor ouderen vaak buiten de boot te vallen (of niet meer mee te kunnen komen). Op advies van deskundigen is gekozen voor een inloophuis volgens het Odensehuis-concept, maar waar iedereen welkom is die hierbij wil ondersteunen of aanwezig wil zijn.  

Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Inloophuis Koudekerk en omgeving op 4 april 2019, met als huidig bestuur:

  • Frans Ebben, voorzitter
  • Hans van Goozen, secretaris
  • Jesse van Eekelen, penningmeester.

Klik op statuten voor meer info. Wilt u contact met het bestuur, stuur dan een e-mail aan de voorzitter: voorzitter@inloophuiskoudekerk.nl. 

 

Missie

Het Inloophuis Koudekerk e.o. beoogt een informatie-, advies- en ontmoetings-plek voor ouderen, mensen met beginnende dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden te zijn. Meer hierover in ons Missie-Visie document.

Het inloophuis is laagdrempelig en is op die manier een specifieke voorziening helemaal vooraan in de keten van zorg, voordat dagopvang of andere zorg nodig/mogelijk is.

Daarmee levert het inloophuis als burgerinitiatief een bijdrage aan bezoekers voor het zolang mogelijk thuis kunnen leven en op een actieve, zinvolle en autonome wijze deel kunnen (blijven) nemen aan de samenleving. Mede ter voorkoming van eenzaamheid.


Visie en kernwaarden

Kwaliteit van leven staat centraal. Dit betekent in ieder geval vrijheid voor ouderen en mensen met beginnende dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als mogelijk is, voort te kunnen zetten.In het inloophuis is een sfeer waarin zij zich ‘thuis’kunnen voelen.

De bezoekers (ouderen, mensen met beginnende dementie, mantelzorgers, buurtgenoten) dragen gezamenlijk zorg voor het vormgeven van de activiteiten. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken. Net als de bestuurders ontvangen zij geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor meer info: zie de statuten.
Vrijwilligers

Vrijwilligers zorgen ervoor dat de bezoekers van het inloophuis zich op hun gemak voelen en dat er allerlei activiteiten kunnen worden gedaan. Is dit vrijwilligerswerk ook iets voor u? Kom langs, of neem hier contact op voor nadere informatie.

Ook professionals kunnen via dit nummer contact opnemen met de coördinator.


Beroepskracht 

Een beroepskracht vervult een coördinerende, faciliterende en ondersteunende rol. Tom in de Buurt ondersteunt het inloophuis in grote mate door deze beroepskracht uit te lenen en door deel te nemen aan het mantelzorgoverleg. 

Samenwerking

Ook andere organisaties op het gebied van (beginnende) dementie kunnen van de accommodatie gebruik maken. Een indicatie of een diagnose is voor het inloophuis niet nodig.

Het inloophuis vormt zodanig een belangrijke aanvulling (aan de voorkant) op de bestaande voorzieningen en werkt daar nauw mee samen. Het is een informele organisatie waar de inzet van de eigen regie en ideeën van alle betrokkenen centraal staan.

 

Kennis en expertise

Wij werken samen met andere partners en instanties rondom dementie en kunnen altijd een beroep doen op hun kennis en expertise. Meer weten over (beginnende) dementie kan hier

 

Het OC

Het OntmoetingsCentrum (OC) van ActiVite maakt ook gebruik van de accommodatie van het Inloophuis Koudekerk. Het OC is een voorziening voor dagopvang voor mensen met geheugenproblemen die zorg behoeven en daarvoor een indicatie hebben gekregen. Het OC is iedere maandag en woensdag geopend van 10.00 tot 15.30 uur. Voor meer info: bel 06-10357883 of lees deze publicatie.