DONATIES

Wie betaalt het Inloophuis?

Het Inloophuis Koudekerk is kosteloos toegankelijk voor bezoekers. 

Bezoekers bepalen zelf of en hoeveel zij financieel willen bijdragen. 

Maar wie betaalt dan de doorlopende kosten?

Deze kosten worden gedragen door sponsors (zie bij sponsors) en giften. De Stichting is een

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), steun aan het Inloophuis is dus fiscaal aftrekbaar,

uw gift is welkom op rekeningnummer:


NL25 RABO 0342 0472 13

Ten name van:

Stichting Inloophuis Koudekerk aan den Rijn en Omgeving


Overige gegevens van de Stichting:

KvK 74535358 (Kamer van Koophandel)

RSIN 859939285 (Klik voor meer info over RSIN op het nummer)


Wilt u periodiek een schenking doen aan de stichting: klik dan op de knop "Periodieke giften", dan verschijnt het formulier voor de overeenkomst met de belastingdienst.

Klik voor de financiĆ«le verantwoording over 2019 op de knop "Jaarrekening 2019". Het Bestuursverslag over 2019 vindt u onder de knop "Bestuursverslag 2019"


Vragen over het voorgaande zijn welkom bij de voorzitter: voorzitter@inloophuiskoudekerk.nl. 

Inloophuis Koudekerk aan den Rijn en omgeving