VOOR WIE

Voor wie?

Het Inloophuis Koudekerk e.o. staat open voor inwoners uit alle Al-phense kernen. Het Inloophuis richt zich op mensen met beginnende dementie, hun partners en naasten, en alle inwoners die daarbij willen ondersteunen of zelf vragen hebben over dementie.

Komen en gaan is vrij tijdens de openingstijden. Aanmelden of een indicatie is niet nodig. Bellen of mailen voordat u komt mag, maar hoeft niet. Als u een aantal keren bent geweest, maken we wat uitgebreider kennis, ook om te ontdekken of en op welke manier het inloophuis benut kan worden.


Kennis en expertise

Wij werken samen met andere partners en instanties rondom demen-tie. Wij kunnen altijd een beroep doen op hun kennis en expertise. Wilt u meer weten over (beginnende) dementie, klik dan op het woord dementie.

Werkwijze

Wat er in het Inloophuis gebeurt is afhankelijk van de bezoekers die er zijn. Activiteiten krijgen in gezamenlijk overleg vorm en in-houd. Denk hierbij aan het organiseren van aparte momenten voor mantelzorgers, samen wandelen en activiteiten op het ge-bied van kunst en cultuur. Een typisch voorbeeld van zo'n activi-teit is een gezamenlijke lunch. De bezoekers organiseren dit sa-men met vrijwilligers, inclusief het doen van boodschappen. Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen. 

In het inloophuis is bovendien veel informatie beschikbaar voor mantelzorgers en mensen met (beginnende) dementie. De infor-matie is bestemd voor een brede groep geïnteresseerden.

Mochten er mensen zijn die eerst meer willen weten of  vragen hebben, dan is het altijd mogelijk elkaar even persoonlijk te spreken.


Kosten

Het Inloophuis is kosteloos toegankelijk voor bezoekers. Bezoekers bepalen zelf of en hoeveel zij financieel willen bijdragen. 

Voor de lunch vragen wij elke bezoeker het spaarvarken op tafel te spekken met 3 EURO.Vrijwilligers

Interesse om vrijwilliger te worden bij het Inloophuis Koudekerk aan den Rijn? Kom langs of neem contact op met de coördinator.


Professionals

Mocht u als professional contact willen of langs willen komen, dan graag even vooraf contact op nemen met de coördinator.