Over dementie

Beginnende dementie en/of geheugenproblemen, drie kernwaarden


Loslaten

Om kunnen gaan met (beginnende) dementie lukt pas als je in staat bent te aanvaarden dat er van alles verandert. Dat geldt voor alle betrokkenen. Onzekerheid, boosheid, angst en verdriet komen allemaal voorbij.  Door dit met elkaar te delen, kan er ruimte ontstaan, hoe ingewikkeld soms ook,  om los te laten.


Ervaren

Vaardigheden en vermogens kunnen afnemen, toch kun je altijd van betekenis blijven voor anderen, al dan niet met een beetje hulp of ondersteuning. Het gevoel van eigen regie en eigenwaarde is voor ieder mens belangrijk. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en tekortkomingen, onafhankelijk van geheugenproblemen. Afname van het geheugen is er, verstoppen helpt niet. Door ervaringen te delen met elkaar en met de wereld om ons heen, krijgt dementie een gezicht en een stem in het volle licht.


Ontmoeten

Isolement ligt bij beginnende geheugenzwakte op de loer. Door lotgenoten te leren kennen, met elkaar dingen te ondernemen en de gewone dagelijkse dingen met elkaar vorm te geven ontstaat verbondenheid met en begrip voor elkaar. Een Inloophuis biedt de mogelijkheid en de ruimte hiertoe. Zonder verplichtingen en drempels.


TERUG NAAR PAGINA "VOOR WIE"

Achtergrond Inloophuizen, Odensehuizen


Geïnspireerd door een inloophuis in het Deense Odense, is in 2008 het eerste Odensehuis in Amsterdam vorm gegeven. Inmiddels zijn er op verschillende plekken in Nederland Odensehuizen. Ieder Odensehuis is anders. Dat is een logisch gevolg van het feit dat bezoekers een belang-rijke stem hebben als het gaat om de invulling. Wel streeft ieder huis dezelfde filosofie na.

Het Landelijk Platform Odensehuizen ondersteunt, informeert en behartigt de belangen van de Odensehuizen. Tevens organiseert het platform bijeenkomsten voor de Odensehuizen rondom diverse thema’s en ontwikkelingen. Inloophuis Koudekerk is tot stand gekomen door de inzet van velen die vanuit ervaring, professionele betrokkenheid en vrijwillige inzet in belangenorganisaties geloven in de meerwaarde van een Inloophuis in deze regio.


Meer over omgaan met dementie

De website samendementievriendelijk.nl leidt u verder.


TERUG NAAR PAGINA "VOOR WIE"